Kancelaria Adwokacka

10 wrzesień 2012 

Adwokat Bydgoszcz Kancelaria adwokacka - To zespół adwokatów reprezentujący klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego w sprawach cywilnych , gospodarczych, karnych, karno – skarbowych oraz administracyjnych przed Sądami i urzędami na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Obsługa podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

Nity

13 kwiecień 2010 

Metalowy element używany przy nitowaniu czyli łączeniu ze sobą płaskich elementów nazywamy nitem. Nit ma postać pręta zakończonego z jednej strony łbem a drugiej strony zakończony jest częścią zasklepianą przy nitowaniu czyli zakuwką. W chwili obecnej produkuje się kilka rodzajów nitów min. nity pełne oraz nity drążone. Zakres średnic najczęściej używanych nitów wynosi od 2-10 mm. Nity drążone dzielą się na nity z łbem stożkowym, spłaszczonym, grzybkowym oraz walcowym. Głównym materiałem, z którego wykonywane są nity oraz okucia meblowe to stal nierdzewna i stal konstrukcyjna. Nity w różnych odmianach są często stosowane do łączenia: części mechanizmów lub też np. do zdobienia lub zabezpieczania brzegów otworów wyrobów tekstylnych lub skórzanych a także do mocowania blach do konstrukcji nośnej i miedzy sobą. Nity i okucia meblowe wykorzystywane są w chwili obecnej w przemyśle motoryzacyjnym, rolniczym oraz meblowym.

Osłony harmonijkowe

8 październik 2008 

Osłony harmonijkowe z żaluzją ze stali k.o. osłony harmonijkowe na prowadnice oraz osłony harmonijkowe zgrzewane krawędziowo prądami W.Cz.
Więcej informacji oraz szeroka oferta na stronie producenta: osłony harmonijkowe osłony szczebelkowe roloosłony
Oferta zawiera rysunki i wymiarowanie.

Hinduizm

21 wrzesień 2008 

SiwaHinduizm (z sanskrytu - sindhu, z perskiego - hindu), jedna z najważniejszych, obok dżinizmu i buddyzmu, religii Indii. Kontynuacja wedyzmu i braminizmu.
Istnieje bardzo wiele odłamów hinduistycznych, różniących się zarówno wierzeniami na temat Boga, jak i praktykami. Ich wyznawców łączy przede wszystkim: szacunek dla świętych ksiąg - Wed, wiara w prawo przyczyny i skutku, wiara w reinkarnację, dążenie do wyzwolenia.
Hinduizm jest religią monoteistyczną polegającą na tym, że cześć oddaje się jednemu bogu, który przejawia się pod postaciami wcieleń i żeńskiej energii. W hinduizmie obowiązuje doktryna uznanie autorytetu Wed i pierwszeństwa kasty braminów, zasada ahinsy, uznanie prawa karmana i sansary oraz trzech ścieżek zbawienia. Najważniejszymi pośród bóstw są: Brahma, Wisznu i Śiwa.

Brahma - konstruktor wszechświata, jego moc i elementy stwórcze pochodzą od Wisznu, i to On, a nie Brahma, jest także zachowawcą i utrzymującym wszechświaty. Siwa doprowadza do końca każdy okres zwany kalpą, aż do zagłady świata. Brahma jest bogiem osobowym, przedstawianym jako brodaty mężczyzna, niekiedy z czterema lub pięcioma głowami i czterema ramionami. Żoną Brahmy jest Saraswati.

Życie Brahmy wymierza cykl kosmicznego czasu. Po upływie stu lat życia Brahmy płomienie ognia mają pochłonąć wszystko razem z nim samym. Przez dalsze sto lat kosmos ma istnieć w umyśle Wisznu, aby w oznaczonej chwili pojawić się z nowym demiurgiem. Obecnie żyjemy w pierwszym dniu 55 roku obecnego Brahmy (w wieku kali jugi).
Wisznu jest przedstawiany jako dobry i przyjazny. Ma on postać młodzieńca z błyszczącym diademem, siedzącego na kwiecie lotosu, jeżdżącego na mitycznym ptaku Garudzie, albo spoczywającego na wężu świata.

W etyce hinduizmu akceptowane są trzy cele życiowe i zarazem drogi do szczęścia:

  1. dharma - dążenie do osiągnięcia doskonałości moralnej.
  2. artha - uczciwe dążenie do osiągnięcia majątku, władzy i innych pożytecznych rzeczy.
  3. kama - dążenie do osiągnięcia rozkoszy zmysłowej. Zasady kamy wyjaśnia - Kamasutra - zasady miłości erotycznej.

Kult polega na oddawaniu czci przez składanie ofiar w świątyniach głównie z kwiatów, owoców, orzechów kokosowych, beteli. Wyciągnięcie rąk, śpiewanie hymnów, noszenie w procesjach, ubieranie bóstwa, malowanie, palenie przed nim kadzideł i lamp.

W kulcie Kali zdarzają się ofiary krwawe, składane są z bawołów, kogutów, kóz, owiec. W domach znajdują się małe kapliczki lub ołtarzyki bóstw, gdzie dokonuje się codziennej ofiary (pudży).

Ważnym obrzędem kultowym są święte kąpiele, zwłaszcza w Gangesie, przypisuje się im moc usuwania wszelkich skaz oraz przewinień, moc uwalniania od chorób i dolegliwości.

Zwłoki powszechnie pali się na stosie, niegdyś z ciałem męża palono wdowę, sati (praktyka ta) została zakazana przez Anglików w 1829 roku. Ascetów grzebie się, nadając ciału pozycję kuczną.

Orientalizm

5 luty 2008 

Orientalizm (łac. wschodni) - fascynacja kulturą Wschodu, zwłaszcza indyjską, japońską, arabską, perską, chińską.

Orientalizm występował już w kulturze starożytnej. W średniowieczu, gdy Daleki Wschód był słabo znany uznawano go za bajeczną krainę szczęśliwości i dostatku. Wschód występuje bardzo często w romansie średniowiecznym, a także w barokowej epice.

W literaturze oświecenia zainteresowanie Wschodem zyskało nową postać. Wschód służył w niej jako zwierciadło cywilizacji, widać to szczególnie np. w Listach perskich Monteskiusza, powiastkach Woltera oraz twórczości Potockiego. Liczne motywy orientalne w sztuce, literaturze i zdobnictwie stanowiły w kulturze oświecenia element preromantyczny.

Druga połowa XVIII w. przyniosła szczególnie w Niemczech szybki rozwój orientalistyki i zainteresowania Wschodem. Powstały liczne przekłady z literatur orientalnych. Rozwój wiedzy o cywilizacjach Wschodu przyczynił się do upowszechnienia orientalizmu w literaturze romantycznej. Orientalność umożliwiała kreację pożądanych przez romantyków walorów literackich, lokalnego kolorytu, niepospolitego bohatera, odmiennego, tajemniczego i nieznanego świata. Obok ludowości, orientalizm stał się jednym z głównych atrybutów literatury romantycznej, znajdując wyraz w krytyce literackiej F.Schlegla i w twórczości wybitnych pisarzy epoki: Goethego (Dywan Wschodu i Zachodu), Byrona (Giaur), W.Hugo, w literaturze polskiej Adama Mickiewicza (Sonety krymskie), Juliusza Słowackiego (Ojciec zadżumionych).

W epoce wiktoriańskiej wybitnie silne w kulturze europejskiej były motywy indyjskie. Indiamii interesowali się: Nietzsche, Schopenhauer i Deussen. Wzmogły się one znacznie w okresie modernizmu i symbolizmu, łącząc się z ezoteryzmem i spirytualizmem. W polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, orientalizm widoczny jest szczególnie w twórczości Antoniego Langego, Leśmiana, Wincentego Koraba-Brzozowskiego, Wacława Rolicz-Liedera.

Spinoza

26 wrzesień 2007 

Baruch Spinoza (ur. 24 listopada 1632, zm. 21 lutego 1677) - filozof niderlandzki.
Urodził się w Amsterdamie, w rodzinie żydowskiej. Znał biegle Talmud i kabalistykę; władał językami obcymi: hebrajskim, łaciną, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Wykształcił się na optyka, do końca życia pracował wytwarzając soczewki.
Dzięki przyjaźni z uczonym, Franciszkiem van den Ende, zapoznał się z dziełami Giordano Bruno i filozofią Kartezjusza. Nieortodoksyjne poglądy Spinozy spowodowały oskarżenie go o herezję i wykluczenie z gminy żydowskiej. Przyjął wtedy łacińskie imię Benedykt. Nigdy potem Spinoza nie skłonił się ku żadnej religii, przez co odciął się od innych, zachowując kontakty i utrzymując korespondencję jedynie z grupą uczonych.
W 1659 roku zamieszkał na stałe w Hadze, nadal pracując w swym zawodzie i zajmując się filozofią. Zyskał sławę dzięki streszczeniu filozofii Kartezjusza (Zasady filozofii Kartezjusza w porządku geometrycznym wywiedzione - 1663), a także Traktatowi teologiczno-politycznemu z 1670 r., który znalazł się w indeksie ksiąg zakazanych.

Spinoza otrzymał ofertę objęcia katedry filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu pod warunkiem niewyrażania treści antyreligijnych w swych wykładach, propozycję odrzucił. Nie przystał też na prośbę króla Ludwika XIV, który w zamian za zadedykowanie mu jednego z dzieł był gotów dać filozofowi dożywotnią pensję.

Spinoza zmarł w Hadze na gruźlicę. Pozostałe jego dzieła (Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, Traktat o poprawie umysłu, Traktat polityczny, Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości) zostały wydane pośmiertnie.

Jego podejście do problemów filozoficznych polegało na formułowaniu tzw. założeń pisanych w formie matematycznych pewników, generowaniu z nich twierdzeń, dowodzeniu ich na sposób matematyczny i wreszcie konfrontowaniu wniosków z tych twierdzeń ze znanymi sobie faktami. Tę metodę filozofowania nazwał more geometrico, gdyż przypominała ona konstrukcję geometrii Euklidesa, w której z kilku pewników tworzy się całą rozbudowaną naukę. Czytaj więcej

Systemy jednego klucza

22 wrzesień 2007 

System jednego klucza inaczej zwany układem centralnego zamka lub systemem kapitańskim można opisać na przykładzie osiedla mieszkaniowego składajacego się z pewnej ilości budynków. Drzwi wejściowe do wszystkich klatek budynków wyposażone są w różne zamki. Każdy z mieszkańców danego budynku jednym kluczem może otworzyć drzwi do swojego mieszkania oraz klatki schodowej a do innych mieszkań klucz ten nie będzie pasował. Administracja zarządzająca osiedlem ma jednak możliwość dotarcia do wszystkich klatek schodowych jednym kluczem, pasującym równocześnie do wszystkich pomieszczeń administracyjnych w budynkach np. stacje transformatorowe, hydrauliczne, piwnice itp. Szybkie dotarcie do najwazniejszych i newralgicznych pomieszczeń w sytuacjach awaryjnych, zagrożenia mienia lub życia jest często niezbędnym warunkiem skutecznej akcji ratowniczej. Takich drzwi na osiedlu jest ogromna ilość, możliwość otworzenia ich jednym umożliwiają systemy jednego klucza eliminujące konieczność przechowywania dużej ilości kluczy na tablicach, w szafkach lub specjalnych pomieszczeniach. Dodatkowo eliminuje się konieczność oznakowania kluczy, czy nieprawidłowego ich odwieszania będące częstym problemem z szybkim doborem odpowiedniego klucza do właściwego zamka. W niektórych przypadkach bywa, że kończy się to niszczeniem zamka albo co gorsza wyważaniem całych drzwi, powodując stratę czasu i spore koszty naprawy uszkodzeń. Wyspecjalizowane firmy proponują systemy master key będące więcej niż wygodą, to prawidłowa organizacja danej jednostki administracyjnej, to szybki dostęp nie tylko w przypadku awarii dla wielu służb konserwatorskich, to również niższe koszty, eliminujemy bowiem dorabianie kluczy standardowych w sporych ilościach i do wielu pomieszczeń, kluczy które wymagają opisania i przechowywania w upożądkowany sposób. Podsumowując, system Master Key czyli system jednego klucza to system działania zamków, który ułatwia korzystanie z obiektów budowlanych. Pozwala on na otworzenie wszystkich drzwi w budynku jednym kluczem, jednocześnie wprowadzając hierarchię dostępu do pomieszczeń określaną przez administrującego obiektem.

Człowiek który wiedział wszystko

21 wrzesień 2007 

Gottfried Wilhelm Leibniz, znany także pod nazwiskiem Leibnitz (ur. 1 lipca 1646 w Lipsku, zm. 14 listopada 1716 w Hanowerze) - filozof, matematyk, prawnik, inżynier-mechanik, fizyk i dyplomata, mówiono o nim “człowiek który wie wszystko”.

Leibniz urodził się w 1646 roku w Lipsku jako syn profesora filozofii miejscowego uniwersytetu. Wstępując na tutejszy Uniwersytet miał 15 lat. Po skończeniu studiów filozoficznych na uniwersytecie w Lipsku i napisaniu rozprawy naukowej pt. De principio individuali (1663), wyjechał bez zgody ojca do Heidelbergu, a potem Jeny, aby studiować nowożytną fizykę, matematykę i prawo. Po powrocie do rodzinnego Lipska przez jakiś czas pracował na uniwersytecie, ale praca ta nie satysfakcjonowała go. Po uzyskaniu tytułu doktora praw na podstawie rozprawy “De casibus perplexis in jure” (1667), wstąpił do służby dyplomatycznej i został wysłany na dwór Ludwika XIV. (którego usiłował skłonić do wyprawy na Egipt) oraz do Londynu. Swój pobyt w Paryżu (1672-1676) wyzyskał także dla spraw naukowych, nawiązując stosunki z uczonymi francuskimi. Na ten czas przypada wynalezienie przez niego rachunku różniczkowego i całkowego, ogłoszonych w rozprawach: “Nova methodus pro maximis et minimis” (1684) i “De geometria recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum” (1686). Gdy książę Hanoweru, Georg Ludwig, rozpisał konkurs na swojego osobistego asystenta, Leibniz zdecydował się wziąć w nim udział. Po jego wygraniu stał się wieloletnim asystentem księcia, którą to funkcję sprawował aż do śmierci. Od r. 1676 sprawował obowiązki bibliotekarza i historiografa przy dworze hanowerskim. W tym okresie napisał: “Codex juris gentium diplomaticus” (1693-1700), “Accesiones historicae” (1698-1700), “Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes” (1707-1711). Pełnił też rolę nauczyciela jego dzieci oraz jeździł po całej Europie z tajnymi misjami dyplomatycznymi. Dzięki licznym podróżom i wizytom na dworach całej Europy miał okazję poznać wszystkich ważniejszych filozofów i naukowców swoich czasów.

Przyjaźnił się z Baruchem Spinozą. Jego wielkimi adwersarzami byli między innymi: Wolter (Kandyd jest satyrą, która wyśmiewa ideę najlepszego z możliwych światów) oraz Newton, z którym prowadził publiczny spór o to, kto jest twórcą rachunku różniczkowego.
Czytaj więcej

Filozofia Baroku

21 wrzesień 2007 

Reformacja stanowiła wyzwanie dla myśli katolickiej. Do walki z nią, jako z herezją stanęła Święta Inkwizycja. W 1600 roku na Campo di Fiori zginął na stosie Giordano Bruno. Swoje poglądy, sprzeczne z oficjalną wykładnią Kościoła, musiał odwołać Galileusz. W tym samym czasie Kartezjusz zwrócił uwagę na rolę wątpliwości w myśleniu i dał podstawy dla rozwoju oświeceniowego racjonalizmu. Blaise Pascal przedstawił człowieka jako istotę zagubioną, “trzcinę najwątlejszą w przyrodzie - ale trzcinę myślącą”; wykazał swoim zakładem “opłacalność” wiary w Boga, zgodnie z myślą “jeśli Bóg istnieje, a ty wierzysz - zyskujesz zbawienie i życie wieczne, jeśli wierzysz, a Boga nie ma - nic nie tracisz. Natomiast jeśli nie wierzysz, a Bóg istnieje - tracisz wszystko”. Dla Spinozy wszystko było częścią Boga, bo istnieje jedynie Bóg, a Gottfried Leibniz, człowiek który wiedział wszystko optymistycznie stwierdził, że żyjemy na najlepszym ze światów, stworzonym przez Boga jako wypadkowa najlepszych możliwości. Thomas Hobbes, który twierdził, że w stanie natury panuje “bellum omnia omnes - wojna wszystkich ze wszystkimi”, prawdopodobnie nie zgodziłby się z tym stwierdzeniem, a Wolter je po prostu wykpił. John Locke twierdził, że rodzimy się jako “tabula rasa”, czysta tablica, na której życie zapisuje kolejne doświadczenia. Doświadczenie jest zatem jedynym źródłem naszej wiedzy. Jego myśl była prekursorska, typowa raczej dla oświeceniowego empiryzmu niż baroku: nie warto sięgać rozumem ku rzeczom niepoznawalnym, gdy świat dostępny zmysłom i rozumowi dostarcza tak wielu tajemnic do rozwiązywania. Literatura barokowa zaczęła operować nowymi środkami wyrazu: paradoksem, absurdem, kontrastem, anaforą i inwersją. Szokowała czytelnika opisami brzydoty i cierpienia. W literaturze barokowej ścierały się różne koncepcje, czasem sprzeczne, apoteoza ekstazy religijnej z libertynizmem, średniowieczny alegoryzm z ozdobnym, przesyconym metaforami językiem. Typowymi motywami literatury baroku były: Bóg, piekło, Szatan, śmierć. Rozwinął się epos, powieść, komedia, tragikomedia i tragedia. Powstały wielkie dzieła epoki: Hamlet Szekspira, Don Kichot Cervantesa, Świętoszek Moliera, Raj utracony Miltona.

Kolejna strona →